BỘ MÔN KẾT CẤU XÂY DỰNG

Địa chỉ: P 301-302, Nhà A9 , Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, 
              Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-024) - 37666927