BỘ MÔN KẾT CẤU XÂY DỰNG

Địa chỉ: P Nhà , Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, 
              Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) - 

E-mail: