NGÀNH ĐÀO TẠO

Bộ môn Kết cấu xây dựng phụ trách đào tạo 2 chuyên ngành:

- Kết cấu xây dựng

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp