BỘ MÔN KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

 Địa chỉ: P, nhà , Trường Đại học Giao thông Vận tải,
                 số 3 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) - 

Email: