BỘ MÔN KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

 Địa chỉ: P 304, nhà A9, Trường Đại học Giao thông Vận tải,
                 số 3 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội