BỘ MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Địa chỉ: P 305, nhà A9 , Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy,
               Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội