ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 •  
 • Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Kỹ thuật xây dựng được xây dựng có nội dung hiện đại, phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ với thời gian thiết kế là 9 học kỳ. Chương trình có phần khoa học cơ bản và khoa học cơ sở chung cho các chuyên ngành với thời lượng khoảng hơn 70%. Phần khoa học chuyên sâu được phân chia thành 4 hướng chuyên ngành là:

 •  
 • Chuyên ngành Kết cấu xây dựng

 • Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Kết cấu xây dựng có khả năng thực hiện các nhiệm vụ lập phương án, phân tích, thiết kế, thi công mọi loại hình công trình trong ngành xây dựng như nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, cầu cống, thuỷ lợi, thuỷ điện, v.v.
 •  
 • Chuyên ngành Vật liệu và Công nghệ xây dựng

 • Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Vật liệu và Công nghệ xây dựng có khả năng chế tạo vật liệu và cấu kiện xây dựng, thiết kế, thi công, quản lý chất lượng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi.
 •  
 • Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị

 • Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị có khả năng quy hoạch, thiết kế, thi công và quản lý các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị bao gồm các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị bao gồm: cầu đường đô thị, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cây xanh.
 •  
 • Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

 • Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tư vấn thiết kế, giám sát, thi công, quản lý và khai thác các công trình dân dụng và công nghiệp như nhà ở, văn phòng, nhà công cộng, nhà xưởng, sân vận động, v.v.
 •