Thông tin tuyển dụng

_ Công ty tuyển dụng: Công ty cổ phần đầu tư phát triển nam Hà Nội.

_ Số lượng tuyển dụng: 2 kỹ sư xây dựng.

_ Nơi làm việc: Thường Tín, Hà Nội. Công ty tạo điều kiện về ăn, ở.

_ Mô tả công việc: thiết kế đường và các công trình dân dụng.

_ Yêu cầu:

  1. Sử dụng thành thạo AutoCAD.
  2. Có khả năng làm dự toán, bóc tách khối lượng.
  3. Ưu tiên sinh viên mới ra tốt nghiệp gần đây (khóa 50, 51, 52).

_ Liên lạc: Giám đốc Phùng Đức Hiệu, sđt: 0938780053. (cựu sinh viên ĐH GTVT)

_ Ghi chú: ưu tiên các bạn sinh viên tỉnh xa có nhu cầu tìm việc gần Hà Nội.