NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊGIỚI THIỆU

Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị có mục tiêu đào tạo các kỹ sư có khả năng:
Quy hoạch, thiết kế và thi công các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm hệ thống giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, xử lý chất thải và cây xanh đô thị;
Đánh giá và xây dựng được các giải pháp quy hoạch phù hợp với thực tế xã hội, văn hóa, kinh tế, sinh thái, kỹ thuật và luật pháp;
Quản lý các quá trình và đối tượng xây dựng theo các vòng đời công trình, bao gồm: lập và quản lý dự án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì, thay thế và sử dụng lại công trình xây dựng.

   
NƠI LÀM VIỆC SAU KHI RA TRƯỜNG

  • Các cơ quan quản lý nhà nước: các Bộ, Sở Xây dựng, GTVT
  • Các công ty Tư vấn, Thiết kế, Thi công xây dựng
  • Các Ban quản lý dự án Xây dựng, GTVT
  • Các công ty Đầu tư bất động sản
  • Các viện nghiên cứu, các trường đại học
    

CƠ HỘI VIỆC LÀM
100% kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị đều có việc làm phù hợp, ổn định.

Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị thường xuyên được các công ty xây dựng, đầu tư bất động sản trong và ngoài nước tìm kiếm.
Nhiều kỹ sư đã tham gia thiết kế, thi công và quản lý các công trình xây dựng, giao thông vận tải trên toàn quốc.

Một số kỹ sư đã lựa chọn làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước ở các tỉnh thành hoặc tham gia quản lý các dự án nhà nước về hạ tầng đô thị và môi trường như cấp thoát nước đô thị, nước sạch nông thôn, cấp điện và chiếu sáng đô thị, cây xanh cảnh quan...