CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 

 1.  
 2. Lãnh đạo Khoa
 • Trưởng khoa: PGS. TS. Ngô Đăng Quang
 • Phó Trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Xuân Huy
 1. Các Bộ môn:
 • Bộ môn Vật liệu xây dựng
 • Bộ môn Kết cấu xây dựng
 • Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng đô thị
 1. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa
 • Số thành viên: 8
 • Chủ tịch hội đồng: PGS. TS. Ngô Đăng Quang
 • Tổ chức Đảng
  • Chi bộ Khoa Kỹ thuật xây dựng trực thuộc Đảng ủy Trường Đại học Giao thông vận tải
 • Số Đảng viên: 18
 • Bí thư Chi bộ: Nguyễn Ngọc Lân
 1. Tổ chức Đoàn thanh niên
 • Liên chia đoàn Khoa Kỹ thuật xây dựng
 • Số Đoàn viên: 1200
 • Số chi đoàn: 24
 • Bí thư liên chi đoàn: Lê Đăng Dũng
 1. Tổ chức Công đoàn
 • Số công đoàn viên: 46
 • Chủ tịch công đoàn: Đặng Việt Tuấn