BỘ MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Thông tin chung

  • - Địa chỉ: P 305, Nhà A9 , Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
  • Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Ngọc Lân

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên tại Bộ môn KCXD bao gồm 1 Phó giáo sư, 5 Tiến sĩ, 5 Nghiên cứu sinh tiến sĩ, 5 Thạc sĩ và 1 Nghiên cứu sinh cao học.

  • Chuyên ngành đào tạo

  • - Vật liệu & Công nghệ xây dựng: Thiết kế, chế tạo các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, thi công, quản lý, đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng...
  •  
  • Hoạt động nghiên cứu khoa học
  • - Định hướng nghiên cứu:
  • - Các đề tài nghiên cứu hiện tại:
  •