ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2

 

Tên chương trình:    Bằng 2 chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Trình độ đào tạo:     Đại học

Ngành đào tạo:        Kỹ thuật xây dựng. Mã ngành: 52.58.02.02

Chuyên ngành:        Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Tên tiếng Anh:        Civil Engineering             

Loại hình đào tạo:    Bằng 2

Thời gian đào tạo:

2,0 năm (4 học kỳ)

Mục tiêu đào tạo:

Cung cấp cho người học, đã tốt nghiệp đại học từ các ngành, chuyên ngành khác, các kiến thức chuyên môn ngành và chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.