ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

 

Tên chương trình:    Liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học

Trình độ đào tạo:     Đại học

Ngành đào tạo:        Kỹ thuật xây dựng

Chuyên ngành:        Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Tên tiếng Anh:        Civil Engineering             

Loại hình đào tạo:    Chính quyục tiêu 

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo ra các kỹ sư xây dựng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững các kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản, khoa học cơ sở, khoa học kỹ thuật về chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Có khả năng hoàn thành các công việc khảo sát, lập dự án xây dựng, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, quản lý quá trình xây dựng, đánh giá tác động của môi trường và quản lý kinh tế xây dựng. Có khả năng đảm đương tốt công việc của kỹ sư thiết kế và kỹ sư thi công, cán bộ quản lý trong các tổ chức, doanh nghiệp nói chung, cũng như trong các doanh nghiệp xây dựng dân dụng, công nghiệp cũng như giao thông vận tải nói riêng. Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp còn có thể làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước, các Bộ, ngành, các trường đại học và Viện nghiên cứu chuyên ngành Xây dựng và Giao thông vận tải. Các kỹ sư có thể học tiếp theo chương trình cao học và nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước.