Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018