THÔNG BÁO Danh sách sinh viên nam K56 thiếu hồ sơ, giấy tờ

Kính gửi: Các lớp sinh viên khóa 56

Thực hiện giấy báo nhập học số 0918/ĐTĐH ngày 28/8/2015 của Ban Giám hiệu trường Đại học Giao thông vận tải. Phòng Bảo vệ được giao nhiệm vụ thu giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt.

Sau khi kết thúc đợt đón sinh viên nhập học tại Hội trường lớn. Tính đến ngày 04/1/2016 Phòng Bảo vệ thông báo danh sách sinh viên nam còn thiếu các loại giấy tờ sau (Có danh sách kèm theo).

  1. Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự.
  2. Giấy xác nhận vắng mặt.

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên về luật NVQS. Phòng Bảo vệ yêu cầu những nam sinh viên còn thiếu 02 loại giấy tờ trên phải nộp bổ sung tại Phòng Bảo vệ.

                      Thời gian: Từ 06/1/2016 đến 29/2/2016.

                       Địa điểm: Tầng I Phòng Bảo vệ

(Danh sách cụ thể trong file đính kèm)