Thông báo gia hạn thêm thời gian nộp hồ sơ Học bổng đồng hành kỳ 30

Học bổng đồng hành kỳ 30 tiếp tục gia hạn thêm thời gian nộp hồ sơ đến ngày 03/05/2016.

Đề nghị sinh viên quan tâm đến chương trình học bổng nộp hồ sơ đầy đủ cho Văn phòng Đoàn trường (tầng 4, nhà A9) hoặc Trung tâm đào tạo kỹ năng bằng tiếng Pháp CFOS (phòng 201, nhà T1) từ 8h30-16h30 các ngày làm việc trong tuần.