Công ty Phan Vũ tuyển dụng cán bộ

PHAN VU INVESTMENT CORPORATION
Add: No. A2 Truong Son St, Tan Binh Dist, HCM City
Website: www.phanvu.vn

 

Công ty Phan Vũ đang triển khai chương trình tuyển dụng cán bộ dự nguồn như sau:

- Đối tượng: Các bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp năm 2019 hoặc mới ra trường
- Kết quả học tập: đạt loại giỏi hoặc khá
- Các chuyên ngành: cơ khí, xây dựng, quản lý công nghiệp, kỹ thuật
- Mục đích: tuyển dụng và đào tạo dự nguồn cho các vị trí quản lý của Tập đoàn
Các bạn có thể nộp hồ sơ ứng tuyển theo địa chỉ email: tuyendung@phanvu.com
Sau khi xem xét và lọc hồ sơ, công ty sẽ liên hệ lại với các bạn để hẹn lịch phỏng vấn.