[Tin tuyển dụng] - Kỹ sư kiểm soát chất lượng vật liệu

Cần tuyển kỹ sư kiểm soát chất lượng vật liệu:

-Thực hiện việc kiểm soát chất lượng hàng ngày: nguyên vật liệu đầu vào, dây chuyền sản xuất, thành phẩm
-Thực hiện các báo cáo về Chất lượng cho Ban giám đốc
-Báo cáo chất lượng sản phẩm, các vấn đề về chất lượng và giải pháp khắc phục.
-Đề xuất các biện pháp kiểm soát và cải thiện chất lượng trong quá trình sản xuất.

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm.

Nhờ các bạn giới thiệu giúp. Liên hệ cô Chi 0917888800