THÔNG BÁO Về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT sinh viên khóa 55

    Kính gửi: - Các Khoa quản lý sinh viên

                            - Các lớp sinh viên hệ chính quy khóa 55

 

Căn cứ quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, phòng CTCT&SV sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông của sinh viên hệ chính quy khóa 55.

Phòng CTCT&SV yêu cầu các sinh viên hệ chính quy khóa 55 nộp 01 bản phô tô (có công chứng) bằng tốt nghiệp THPT và mang theo bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thời gian kiểm tra: Các buổi sáng thứ 2, thứ 4, thứ sáu; Các buổi chiều thứ 3, thứ năm hàng tuần kể từ ngày 09/5 đến ngày 27/5/2016.

Địa điểm: Phòng CTCT&SV - Phòng 207 Hội trường lớn.

Đề nghị các Khoa quản lý sinh viên, Cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên hoàn thành thủ tục đúng thời gian quy định.

Chú ý: Sinh viên nộp bằng tốt nghiệp THPT cho đại diện là cán bộ lớp mang lên kiểm tra, những trường hợp mất bằng tốt nghiệp THPT phải về Sở giáo dục đào tạo địa phương xin cấp lại bản sao để nộp, kiểm tra. (sinh viên có thắc mắc cần giải đáp liên hệ số ĐT: 0912. 463. 586)